polski   English  
 
polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Old Prints

Number of publications in collection: 3209

Number of publications in collection and its all subcollections: 3254

Frequently viewed

  1. Orbis Poloni Tomvs [...]. T. 2, In Qvo Antiqua Sarmatarum Gentilitia & Arma Quæcunque a litera L, vsque ad literam R, inclusiue, suam incipiunt & recensent denominationem, continentur & dilucidantur [18748]
  2. Kronika Polska Marcina Bielskiego [4234]
  3. Kronika wszytkyego swyata, na ssesc wyekow, Monarchie czterzy rozdzielona, s Kosmographią nową y z rozmaitemi krolestwy tak pogańskimi, Zydowskyemi yako y Krzescianskyemi, s Sybillami y proroctwy ich, po Polsku pisana s figurami : W ktorey też żywoty Cesarskye, y thych krolow z ich krolestwy, Assyryskich, Egipskich, Zydowskich, Greckich [...] y inych [...] od początku swyata aż do thego roku [...] 1551 są napisane ; Myedzy ktoremi też nasza Polska na ostatku zosobna yest wypisana [971]
  4. Wywod Iedynowłasnego Panstwa Swiata : W ktorym pokazuje X. Woyciech Dębolecki z Konoiad Franciszkan, Doktor Theologiey S. a General Spolecznosci wykupowania Wiezniow, Ze nastarodawnieysze w Europie Krolestwo Polskie, Lvbo Scythyckie: Samo tylko na świecie, ma prawdziwe Successory Iadama, Setha, y Iapheta; w Panowaniu światu od Boga w Raiu postanowionym: y że dla tego Polaki Sarmatami zowią. A gwoli temu y to sie pokazuje, Że Język Słowieński pierwotny iest na świecie. [...] [812]
  5. Matka Swiętych Polska Albo Zywoty Swiętych Błogosławionych, Wielebnych, Swiątobliwych, Poboznych Polakow y Polek Wszelkiego Stanu Y Kondycyi Kazdego Wieku Od Zakrzewioney W Polszcze Chrzescianskiey Wiary Osobliwą Zycia Doskonałoscią Słynących. Z Roznych Authorow Y Pism tak Polskich iako y Cudzoziemskich Zebrane Y Spisane [739]
  6. Kronika Sarmacyey Europskiey[!] : W Ktorey Sie Zamyka krolestwo Polskie [...] tudzież też Wielkie Xięstwo Lithew., Ruskie, Pruskie, Zmudzkie, Inflantskie, Moskiewskie y część Tatarow Przez Alexandra Gwagnina [...] Pierwey Roku 1578 po Lacinie wydana ; A teraz zas z przyczynieniem tych Krolow, ktorych w Lacińskiey niemaß, Tudzież krolestw [...] Przez tegoż Authora [...] Rozdziałami na X Ksiąg krociuchno zebrana, A przez Marcina Paszkowskiego za staraniem Authorowym z Lacińskiego na Polskie przełożona [700]
  7. Nowo wydany Kancyonał Pruski : Zawieraiący w sobie Wybor Pieśni Starych i Nowych, Z ziemi Pruskiey i Brandenburskiey zwyczaynych, Sentencyą albo wierszem Pisma S. nak każdą Pieśnią... [548]
  8. Nowe Ateny Albo Akademia Wszelkiey Scyencyi Pełna : Na Rozne Tytuły, iak na Classes Podzielona, Mądrym dla Memoryału, Idiotom dla Nauki, Politykom dla praktyki, Melancholikom dla rozrywki Erigowana : Alias O Bogu [...] O Zwierzu [...] O Językach [...]. T.2 [514]
  9. Anatomia Rzeczypospolitey-Polskiey Synom Oyczyzny ku przestrodze y poprawie tego Co z kluby wypadło [493]
  10. Janina Zwycięzkich Tryumfow dziełami Y Heroicznym Męstwem Jana III. Krola Polskiego [...] Po przełamaney Otomańskiey y Tatarskiey sile Nieśmiertelnym Wiekom do druku Podany [485]

More...

Recently added

Loading...