Title:

Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego

Title version:

CBR

Publisher:

Centralna Biblioteka Rolnicza

Place of publication/creation:

Warszawa

Date:

cop. 2011

Access date:

2011.03.07

Abstract:

CBR jest biblioteką naukową podległą Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gromadzi literaturę z zakresu nauk rolniczych, ogrodnictwa, zootechniki, rybołówstwa, medycyny weterynaryjnej, przemysłu spożywczego, techniki rolniczej, ochrony środowiska, leśnictwa, polityki i ekonomiki rolnej oraz nauk pokrewnych. Księgozbiór Biblioteki - liczy około 380 tys. wol. wydawnictw, w tym 207 tys. wydawnictw zwartych, 131 tys. wydawnictw ciągłych i 42 tys. zbiorów specjalnych. Liczba tytułów czasopism bieżących wynosi 598. CBR tworzy dwie własne bazy danych SIGŻ i SIBROL. Ponadto prenumeruje bazy CAB Abstracts i LEX (z uwzględnieniem prawodawstwa Unii Europejskiej) oraz posiada dostę do zagranicznych pełnotekstowych baz: SpringerLink, ScienceDirect i Ebscohost. CBR jest biblioteką depozytową publikacji FAO i jedynym miejscem w Polsce, gdzie znajdują się wszystkie wydawnictwa FAO.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE000209

Subject and Keywords:

Polska ; biblioteki ; organizacje rządowe ; rolnictwo

Language:

pol ; eng

KBN:

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowo-techniczna ; Rolnictwo ; Agronomia

UKD:

63 Rolnictwo

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat