Title:

Crop Protection Compendium

Publisher:

Crop Protection Compendium

Date:

cop. 2011

Access date:

2011.03.22

Abstract:

Crop Protection Compendium jest encyklopedycznym źródłem informacji, które łączy szeroki zakres różnych typów naukowo opracowanej informacji na temat ochrony roślin. Obejmuje szczegółowe arkusze danych z tematów: szkodniki, choroby, chwasty, rośliny i wrogowie naturalni, które zostały pozyskane od ekspertów, edytowane przez niezależną organizację naukową i wzbogacone o dane z organizacji specjalistycznych, zdjęcia, mapy, bazy danych bibliograficznych i pełne teksty artykułów. Wciąż dodawane są nowe informacje, arkusze danych sa analizowane i aktualizowane. Ponadto w serwisie dostępny jest słownik, baza danych abstraktowych, sekcja FAQ.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001820

Subject and Keywords:

ochrona roślin ; uprawy ; szkodniki upraw ; choroby roślin ; chwasty

Language:

eng

KBN:

Agrotechnika

UKD:

63 Rolnictwo ; 632 Choroby i ochrona roślin uprawnych

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat