Title:

Acta Geologica Polonica

Subject and Keywords:

Polska ; czasopisma ; kształtowanie środowiska ; geologia ; rolnictwo

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Geologicznych ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Geologii

Place of publication/creation:

Warszawa

Contributor:

Walaszczyk, Ireneusz

Date:

1950-

Access date:

2011.04.05

Format:

text/html

ISSN:

0001-5709

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE002176

Language:

pol ; eng

Sponsorship:

Synat

Abstract:

Acta Geologica Polonica publikuje oryginalne prace związane z szeroko pojętą geologią, budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, geologią dynamiczną, geologią historyczną, regionalną oraz strukturalną. Artykuły publikowane są w j. angielskim. Wszytkie teksty są recenzowane. Czasopismo ukazuje się od 1950 roku i jest redagowane przez Komitet Nauk Geologicznych PAN. W wersji elektronicznej dostępne są numery od 2010 roku - w wersji pełno tekstowej. Kwartalnik znajduje się na liście Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (baza Thomson ISI).

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

KBN:

Inżynieria i ochrona środowiska

UKD:

502 Nauka o środowisku ochrona środowiska ; 63 Rolnictwo