Title:

Centrum Czystych Technologii Węglowych — CCTW

Place of publication/creation:

Katowice

Date:

2012

Access date:

2011.12.27

Abstract:

Projekt Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) to największy projekt inwestycyjny w infrastrukturę badawczą na Śląsku– przedsięwzięcie podjęte przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach (GIG), oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu (IChPW).CCTW finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 -2013, Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Wartość tego projektu, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi prawie 162 mln zł (45 mln euro), a samo dofinansowanie ze środków unijnych około 137 mln zł (38 mln euro). Celem projektu jest utworzenie Centrum Czystych Technologii Węglowych które pozwoli na konkurowanie z nowoczesnymi ośrodkami europejskimi i światowymi w realizacji projektów, w których rozwija się i opracowuje nowe, czyste technologie węglowe (CTW). Dążenie do realizacji tych celów pozwoli na poprawę konkurencyjności Polski, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych opartych na technologiach z zakresu czystych technologii węglowych umożliwiających zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju i ograniczenie degradacji środowiska. ; Planowane produkty i rezultaty budowy CCTW: powstanie nowych laboratoriów badawczych i instalacji badawczych, ; modernizacja i doposażenie istniejących laboratoriów badawczych, ; utworzenie nowych miejsc pracy, ; zwiększenie oferty obu instytucji, rozszerzenie współpracy z innymi jednostkami naukowymi oraz przemysłowymi w kraju i na świecie. ; W ramach projektu zostaną wybudowane i wyposażone nowoczesne laboratoria badawcze w Katowicach i Zabrzu oraz dwie instalacje badawczo - technologiczne w Mikołowie i Zabrzu. Realizacja inwestycji umożliwi prowadzenie badań w różnej skali: od laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej do badań w skali pilotowej. Wybudowana infrastruktura badawcza CCTW będzie unikatowa, dzięki czemu w Polsce powstanie wiodący europejski ośrodek badawczy, w którym będą rozwijane i opracowywane nowe procesy i technologie z obszaru czystych technologii węglowych.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE003909

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo energetyczne kraju ; ograniczenie degradacji środowiska

Language:

pol

KBN:

Inżynieria i ochrona środowiska ; Kształtowanie środowiska

UKD:

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska

Resource Type:

strona naukowo-badawcza

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.