Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Date

Search for: [Abstract = "Food Hydrocolloids publikuje wyłącznie oryginalne prace naukowe, zawierające wyniki nowatorskich badań o wysokiej jakości naukowej. Obszary badań obejmują podstawowe i stosowane aspekty charakterystyki i funkcji makrocząsteczek w systemach żywności. Hydrokoloidy w tym kontekście zawierają polisacharydy, zmodyfikowane polisacharydy i białka działające samodzielnie lub w mieszaninie z innymi składnikami żywności, środki zagęszczające, substancje żelujące, środki powierzchniowo czynne. Food Hydrocolloids obejmuje w szczególności\: pełny zakres zachowań hydrokoloidu, w tym procedur izolacji, chemicznych i fizykochemicznych charakteryzacji, aż do końcowego wykorzystania i analizy w gotowych produktach spożywczych, mechanizmy żelujące, synerezy i synergizm polimeru w procesie żelowania\; stabilność koloidów lub właściwości organoleptyczne. CzasopismoFood Hydrocolloidsjest adresowane do naukowców i technologów żywności, menedżerów zaangażowanych w rozwój i produkcję żywności. Czasopismo jest publikowane 6 razy w roku przez Elsevier Science. Strona zawiera informacje na temat zakresu pisma i informacje dla autorów. Spis treści i streszczenia są dostępne bez opłat od roku 1998 \(tom 12\) do chwili obecnej. Pełne teksty artykułów są dostępne tylko dla subskrybentów."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information