Filters

Search for: [Abstract = "Płatna mieszana baza abstraktowo\-pełnotekstowa, a dokładniej platforma federująca typu cross\-database search tool, dająca dostęp do ponad 9 mionów rekordów bibliograficznych i 130 tysięcy publikacji z dziedziny nauk przyrodniczych, w tym weterynarii, indeksująca m.in. zasoby baz CAB Abstracts and Global Health. Możliwość wyszukiwania w trybie zaawansowanym i wykupienia dostępu czasowego."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information