Filters

Search for: [Abstract = "Wydawnictwo seryjne recenzowane zamieszczające obszerne rozprawy i prace monograficzne z dziedzin\: geobotaniki i mikologii, ekologii, taksonomii, florystyki i morfologii roślin oraz grzybów i porostów w językach angielskim i polskim \(z abstraktem i streszczeniem angielskim\), wcześniej także w języku francuskim i niemieckim. Ukazuje się od 1953 roku \(do roku 1985 jako rocznik\). Kolejnymi redaktorami naczelnymi czasopisma byli\: Bolesław Hryniewiecki \(w latach 1953\-1958\), Bolesław Hryniewiecki i Mikołaj Kostyniuk \(1958\-1963\), Mikołaj Kostyniuk \(1963\-1976\), Mikołaj Kostyniuk i Zbigniew Podbielkowski \(1975\-1977\), Zbigniew Podbielkowski \(1977\-1981\), Romuald Olaczek \(1981\-1991\), Stanisław Cieśliński \(1993\) i Krystyna Czyżewska \(od roku 1993\)."]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information