Filters

Search for: [KBN = "Geodezja i kartografia"]

Number of results: 46

items per page

Pasławski, Jacek [redaktor naczelny]; Nowacki Tomasz [oprac. witryny internetowej]

1969-

Pomianowski, Wojciech [redakcja mapy; oprogramowanie]

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie

Gawryszewski, Andrzej Błażejczyk, Krzysztof Leonowicz, Anna Księżak, Janusz Czerny, Andrzej Matuszkiewicz, Jan Kulikowski, Roman Kozłowska-Szczęsna, Teresa Pomianowski, Wojciech Rzadkowski, Wojciech. Red. Wilamowski, Andrzej. Red.

Katedra Kartografii - Uniwersytet Warszawski

Capello, R. ; Higano, Y. ; Folmer, H. ; Batabyal, A.A. [red. nacz.]

Polskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk o Ziemi

This page uses 'cookies'. More information