Title:

Mapa Hydrogeologiczna Polski online

Creator:

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Subject and Keywords:

geografia, bazy danych ; hydrologia ; GIS

Publisher:

Państwowa Służba Hydrogeologiczna

Access date:

2012.10.09

Format:

text/html

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE000625

Language:

pol

Sponsorship:

Synat

Description:

Państwowa Służba Hydrogeologiczna

Abstract:

Baza danych o użytkowych poziomach zwykłych wód podziemnych wraz z szerszą interpretacją głównego piętra, względnie - poziomu wodonośnego stanowiącego najważniejsze źródło zaopatrzenia w wodę.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

KBN:

Geodezja i kartografia ; Geografia ; Geofizyka ; Geologia

UKD:

52 Astronomia. Astrofizyka. Geodezja. Kartografia ; 55 Geologia. Hydrologia. Meteorologia ; 91 Geografia. Opisy krajów. Podróże