Title:

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich

Creator:

Sulimierski, Filip ; Walewski, Władysław ; Chlebowski, Bronisław

Publisher:

nakł. Filipa Sulimierskiego i Władysława Walewskiego, 1880-1914

Place of publication/creation:

Warszawa

Date:

1880-1914

Access date:

2012.10.09

Description:

Dokument zdygitalizowany; pełne teksty poszczególnych tomów są dostępne w ramach serwisu "Otwarta nauka" - projektu realizowanego przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwesytetu Warszawskiego.

Abstract:

Hasła Słownika opracowano pod względem geograficznym, statystycznym, społecznym, historycznym oraz archelogicznym. Uwzględniono wszystkie miejscowości położone na terytorium Królestwa Polskiego, ważniejsze miejscowości w Guberniach Nadbałtyckich, Zachodnich i Południowych Cesarstwa Rosyjskiego oraz miasta gubernialne, stacje pocztowe, stacje telegraficzne i dróg żelaznych pozostałych guberni rosyjskich; wszystkie ważniejsze miejscowości Prus Zachodnich i Wschodnich, Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Śląska Pruskiego, Galicji, Śląska Austriackiego, Moraw, słowackich komitatów Węgier i Bukowiny.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE000667

Subject and Keywords:

historia Polski ; Królestwo Polskie ; geografia, encyklopedie i słowniki

Language:

pol

KBN:

Geografia ; Nauki historyczne

UKD:

91 Geografia. Opisy krajów. Podróże ; 94 (438) Historia Polski

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat