Title:

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka

Publisher:

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka

Place of publication/creation:

Skierniewice

Date:

cop. 2006

Access date:

2011.03.08

Abstract:

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka był największym w Polsce centrum badawczym w zakresie sadownictwa, pszczelarstwa i roślin ozdobnych. Oprócz badań w wyżej wymienionych dziedzinach, prowadził także prace wdrożeniowe i upowszechnieniowe. Instytut, początkowo jako Instytut Sadownictwa, został utworzony w roku 1951 z inicjatywy Prof. S. A. Pieniążka. Od roku 1967 w Instytucie Sadownictwa zaczęto rozwijać badania z zakresu kwiaciarstwa i dlatego w roku 1978 przemianowano go na Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa. W roku 2011 Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka został włączony w Instytut Ogrodnictwa. Na archiwalnej stronie WWW znajdują się informacje o instytucji, historii, prowadzonych badaniach, organizowanych wydarzeniach, aktualności, dane kontaktowe oraz zestawy linków do powiązanych tematycznie stron oraz do towarzystw naukowych.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001508

Subject and Keywords:

ogrodnictwo ; sadownictwo ; kwiaciarstwo ; pszczelarstwo ; centra badawcze

Language:

pol

KBN:

Ogrodnictwo

UKD:

635 Ogrodnictwo

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat