Title:

Soil and Water Protection Project

Title version:

SOWAP

Subject and Keywords:

kształtowanie środowiska ; zarządzanie glebami ; zasoby wodne

Publisher:

Soil and Water Protection Project

Date:

cop. 2007

Access date:

2011.03.21

Format:

text/html

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001759

Language:

eng

Sponsorship:

Synat

Abstract:

The Soil and Water Protection Project (SOWAP) ma na celu zbadanie skuteczności i wiarygodności dwóch podejść do kwestii gleb i gospodarki wodnej w europejskich systemach uprawy: konserwatywnego i zrównoważonego. Na stronie WWW projektu dostępne są prezentacje i praktyczne rozwiązania stosowane w uprawach, adresowane do polityków i rolników. Zamieszczono podsumowania z badań i ustalenia w zakresie: erozjigleby, ekologii wodnej i lądowej, badań upraw konserwujących. Strona zawiera również prezentacje online, zdjęcia i pliki wideo. Projekt prowadzony jest w Wielkiej Brytanii, Węgrzech, Belgii i Republice Czeskiej i jest wspierany przez firmę Syngenta oraz UE. Strona projektu posiada angielską wersję językową.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

KBN:

Kształtowanie środowiska ; Rolnictwo

UKD:

63 Rolnictwo