Title:

American Journal of Botany

Contributor:

Jernstedt, Judy

Publisher:

Botanical Society of America

Place of publication/creation:

St. Louis, MO

Date:

1914-

Access date:

2011.03.24

Abstract:

American Journal of Botany (AJB) jest czasopismem redagowanym przez Botanical Society of America (BSA). Na łamach periodyku są publikowane recenzowane, innowacyjne artykuły, zawierające znaczące badania dla szerokiej publiczności naukowców we wszystkich dziedzinach biologii roślin (struktura, funkcje, rozwój, różnorodność, genetyka, ewolucja, systematyka), na wszystkich poziomach organizacji (od molekularnego do ekosystemu), i o wszystkich grupach roślin i organizmów pokrewnych (sinice, glony, grzyby i porosty). Pełne teksty artykułów z wybranych roczników dostępne są na stronie internetowej czasopisma (w formacie PDF). Na stronie dostępne są również informacje na temat redakcji, szczegółowe informacje o subskrypcji i instrukcje dla autorów.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001870

Subject and Keywords:

botanika ; czasopisma ; rolnictwo ; USA

Language:

eng

KBN:

Biologia ; Rolnictwo

UKD:

56 Biologia. Botanika ; 63 Rolnictwo

Format:

text/html

ISSN:

0002-9122 ; 1537-2197

Sponsorship:

Synat