Title:

Food Hydrocolloids

Contributor:

Williams, P. A.

Publisher:

Elsevier

Date:

1998-

Access date:

2011.03.24

Abstract:

Food Hydrocolloids publikuje wyłącznie oryginalne prace naukowe, zawierające wyniki nowatorskich badań o wysokiej jakości naukowej. Obszary badań obejmują podstawowe i stosowane aspekty charakterystyki i funkcji makrocząsteczek w systemach żywności. Hydrokoloidy w tym kontekście zawierają polisacharydy, zmodyfikowane polisacharydy i białka działające samodzielnie lub w mieszaninie z innymi składnikami żywności, środki zagęszczające, substancje żelujące, środki powierzchniowo czynne. Food Hydrocolloids obejmuje w szczególności: pełny zakres zachowań hydrokoloidu, w tym procedur izolacji, chemicznych i fizykochemicznych charakteryzacji, aż do końcowego wykorzystania i analizy w gotowych produktach spożywczych, mechanizmy żelujące, synerezy i synergizm polimeru w procesie żelowania; stabilność koloidów lub właściwości organoleptyczne. CzasopismoFood Hydrocolloidsjest adresowane do naukowców i technologów żywności, menedżerów zaangażowanych w rozwój i produkcję żywności. Czasopismo jest publikowane 6 razy w roku przez Elsevier Science. Strona zawiera informacje na temat zakresu pisma i informacje dla autorów. Spis treści i streszczenia są dostępne bez opłat od roku 1998 (tom 12) do chwili obecnej. Pełne teksty artykułów są dostępne tylko dla subskrybentów.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001895

Subject and Keywords:

technologia żywności ; żywność ; czasopisma ; chemia

Language:

eng

KBN:

Technologia żywności

UKD:

63 Rolnictwo

Format:

text/html

ISSN:

0268-005X

Sponsorship:

Synat