Title:

Journal of Animal Science

Contributor:

Zinn, S. A.

Publisher:

American Society of Animal Science

Date:

1919-

Access date:

2011.03.24

Abstract:

The Journal of Animal Science jest miesięcznikiem publikowanym przez American Society of Animal Science (ASAS) i ukazującym się także w Internecie z pomocą HighWire Stanford University Libraries 'Press. Czasopismo zawiera artykuły naukowe, notatki, teksty dotyczące nauczania poszczególnych przedmiotów w zakresi eedukacji weterynaryjnej. Artykuły dotyczą: zwierząt hodowlanych, genetyki, produkcji mięsa, ochrony środowiska i zachowania, farmakologii i żywienia. Spisy treści i abstrakty artykułów dostępne są na stronie internetowej począwszy od roku 1919, aż do aktualnych numerów. Możliwy jest także dostęp do niektórych pełnych tekstów, a dostęp do wszystkich pełnotekstowych artykułów jest możliwy dla abonentów. Na stronie WWW zanjdują się również informacje dla autorów, streszczenia i referaty ze spotkań ASAS oraz informacje o subskrypcji.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE002109

Subject and Keywords:

weterynaria ; czasopisma ; zdrowie zwierząt ; USA

Language:

eng

KBN:

Nauki weterynaryjne

UKD:

636.09 Weterynaria

Format:

text/html

ISSN:

0021-8812 ; 1525-3163

Sponsorship:

Synat