Title:

Journal of Fish Diseases

Contributor:

Roberts, R. J. ; Wootten, R.

Publisher:

John Wiley & Sons

Place of publication/creation:

Malden, MA

Date:

1978-

Access date:

2011.03.24

Abstract:

The Journal of Fish Diseases cieszy się międzynarodową sławą jako medium wymiany informacji na temat oryginalnych badań we wszystkich aspektach chorób dzikich i hodowlanych ryb lub skorupiaków. Tematyka czasopisma skupia się wokół: relacji host-patogenowych, badań patogenów ryb, patofizjologii, metod diagnostycznych, terapii, epidemiologii, opisów nowych chorób. Na stronie internetowej dostępne są spisy treści i abstrakty artykułów od roku 1978 dp chwili obecnej. Pełne teksty artykułów dostępne są od 1997 roku do chwili obecnej. Czasopismo jest indeksowane w wielu międzynarodowych bazach danych np.: Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases (CABI), Academic Search (EBSCO), AGRICOLA Database (National Agricultural Library), BIOBASE: Current Awareness in Biological Sciences (Elsevier), BIOSIS Previews (Thomson Reuters), Embiology (Elsevier), MEDLINE (NLM), Science Citation Index Expanded (also known as SciSearch).

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE002112

Subject and Keywords:

weterynaria ; czasopisma ; choroby ryb

Language:

eng

KBN:

Nauki weterynaryjne

UKD:

636.09 Weterynaria

Format:

text/html

ISSN:

1365-2761

Sponsorship:

Synat