Title:

Bazy Instytutu Botaniki PAN w Krakowie

Title version:

Bazy roślin naczyniowych

Publisher:

Instytut Botaniki PAN w Krakowie

Place of publication/creation:

Kraków

Date:

cop. 1997-2006

Abstract:

Bazy danych Instytutu Botaniki PAN obejmują całość flory roślin naczyniowych Polski. Zostały zamieszczone wszystkie gatunki rodzime i zadomowione, a także efemerofity i gatunki często w Polsce uprawiane. Nie uwzględniono jednak sporadycznych "uciekinierów" z upraw. Rozszerzyłoby to nadmiernie listę i uczyniło ją mniej czytelną. Zestaw roślin uprawianych w ogrodach przydomowych zmienił się w ostatnich latach zasadniczo. Zamieszczone w liście gatunki uprawiane są autorskim wyborem najczęściej w Polsce spotykanych taksonów. W liście starano się zamieszczać nazwy taksonów, wg. obowiązującego International Code of Botanical Nomenclature. Bazy można przeszukiwać poprzez wyszukiwarkę oraz przeglądać poprzez listę alfabetyczną. Interfejs bazy jest dostępny w j. polskim oraz angielskim.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE002160

Subject and Keywords:

botanika ; rośliny naczyniowe ; bazy danych ; flora Polski ; Instytut Botaniki PAN

Language:

pol

KBN:

Rolnictwo

UKD:

63 Rolnictwo

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat

×

Citation

Citation style: