Title:

Journal of Apicultural Science

Contributor:

Skowronek, Wojciech

Publisher:

Oddział Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa ; Pszczelnicze Towarzystwo Naukowe

Place of publication/creation:

Puławy

Date:

2001-

Access date:

2011.04.08

Abstract:

Oddział Pszczelnictwa Instytutu Ogrodnictwa wspólnie z Pszczelniczym Towarzystwem Naukowym wydaje w języku angielskim czasopismo "Journal of Apicultural Science" o objętości kilkuset stron, w którym prezentowane są wyniki bieżących badań z zakresu pszczelnictwa. "Journal of Apicultural Science" jest jedynym w kraju pismem naukowymo takim profilu. Publikowane są tam prace naukowe ze wszystkich ośrodków w kraju zajmujących się tematyką pszczelarską. Ostatnio dzięki coraz szerszej współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi publikowane są również prace autorów z Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy, Rosii, Ukrainy i innych krajów. Językiem publikacji jest j. angielski. Journal of Apicultural Science jest indeksowany w następujących bazach: • Science Citation Index Expanded; • Biological Abstract; • BISOIS Previews; • Zoological Record. Współczynnik Impact Factor czasopisma za 2010 rok to 0,489. Na stronie internetowej dostępne są pełne teksty artykułów opublikowanych w Journal of Apicultural Science od 2004 roku. Odnośnie numerów z lat 2001-2003 dostępne są spisy treści.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE002194

Subject and Keywords:

Polska ; zootechnika ; pszczelarstwo ; czasopisma

Language:

pol ; eng

KBN:

Zootechnika

UKD:

636 Zootechnika

Format:

text/html

ISSN:

1643-4439

Sponsorship:

Synat