Title:

Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie technologii informacyjnej

Creator:

Ciach, K. ; Gontar, B. ; Kaczorowska, A. ; Pamuła, A. ; Papińska-Kacperek, J. ; Tymińska, E.

Contributor:

Gontar, Beata

Publisher:

Katedra Informatyki

Place of publication/creation:

Łódź

Date:

2011

Access date:

2011.04.26

Abstract:

Książka „Arkusz kalkulacyjny jako narzędzie technologii informacyjnej” zawiera zbiór materiałów przydatnych w nauce podstaw wykorzystania i obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Przeznaczona jest dla studentów różnych kierunków i ma służyć kształceniu wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnych. Może także być wykorzystana podczas różnych kursów i szkoleń organizowanych poza środowiskiem akademickim. Zawiera opis funkcji i poleceń arkusza kalkulacyjnego (na podstawie programu Excel w wersji 2007), a także ćwiczenia i zadania z rozwiązaniami. Dostępna nieodpłatnie online w formacie pdf.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE000155

Subject and Keywords:

arkusz kalkulacyjny ; technologie informacyjne ; podręczniki

Language:

pol

KBN:

Informatyka

UKD:

004 Informatyka

Resource Type:

strona dydaktyczna

Format:

text/html

ISSN:

978-83-931172-0-8

Sponsorship:

Synat