Title:

ChicagoJournal of Theoretical Computer Science

Subject and Keywords:

teoria informatyki ; matematyczne podstawy informatyki ; teoria obliczeń ; informatyka kwantowa ; struktury danych

Publisher:

Department of Computer Science, The University of Chicago

Place of publication/creation:

Chicago, IL

Contributor:

Simon, Janos

Date:

1995-

Access date:

2011.05.30

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

ISSN:

1073-0486

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE000161

Language:

eng

Sponsorship:

Synat

Abstract:

The Chicago Journal of Theoretical Computer Sciencejest recenzowanym czasopismem naukowym, w którym publikowane są artykułu z zakresu szeroko rozumianej teorii informatyki. Internetowy serwis czasopisma oferuje artykuły publikowane od roku 1995. Dostęp do pełnych tekstów jest nieodpłatny. Do najczęściej podejmowanych zagadnień należy problematyka struktur danych, teorii obliczeń i złożoności obliczeniowej, obliczeń rozproszonych i równoległych, geometrii obliczeniowej, teorii informacji, kryptografii, algorytmów równoległych, informatyki kwantowej, lingwistyki komputerowej.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

KBN:

Informatyka ; Matematyka

UKD:

004 Informatyka ; 51 Matematyka