Title:

Congres of Young IT Scientists: International conference = Sejmik Młodych Informatyków: konferencja miedzynarodowa

Title version:

SMI

Subject and Keywords:

konferencje

Publisher:

Polskie Towarzystwo Informatyczne,Oddział Zachodniopomorski

Access date:

2011.04.08

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE000176

Language:

pol ; eng

Sponsorship:

Synat

Abstract:

Serwis WWW Sejmiku Młodych Informatyków - międzynarodowej, cyklicznej konferencji dla młodych przedstawicieli nauki i praktyki, prowadzących badania w zakresie szeroko rozumianej informatyki. Serwis prowadzony jest w dwóch wersjach językowych (polskiej i angielskiej) i zawiera przede wszystkim pełny zasób informacji organizacyjnych na temat aktualnej konferencji oraz krótkie informacje o wcześniejszych edycjach konferencji od roku 2006 do 2008, a także pełniejsze informacje na temat edycji z lat 2009-2010. Konferencja organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Informatyczne - Oddział Zachodniopomorski oraz Instytut Informatyki w Zarządzaniu, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

KBN:

Informatyka

UKD:

004 Informatyka