Title:

Monographiae Botanicae

Date:

1953-2011

Access date:

2011.06.13

Abstract:

Wydawnictwo seryjne recenzowane zamieszczające obszerne rozprawy i prace monograficzne z dziedzin: geobotaniki i mikologii, ekologii, taksonomii, florystyki i morfologii roślin oraz grzybów i porostów w językach angielskim i polskim (z abstraktem i streszczeniem angielskim), wcześniej także w języku francuskim i niemieckim. Ukazuje się od 1953 roku (do roku 1985 jako rocznik). Kolejnymi redaktorami naczelnymi czasopisma byli: Bolesław Hryniewiecki (w latach 1953-1958), Bolesław Hryniewiecki i Mikołaj Kostyniuk (1958-1963), Mikołaj Kostyniuk (1963-1976), Mikołaj Kostyniuk i Zbigniew Podbielkowski (1975-1977), Zbigniew Podbielkowski (1977-1981), Romuald Olaczek (1981-1991), Stanisław Cieśliński (1993) i Krystyna Czyżewska (od roku 1993).

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE000770

Subject and Keywords:

biologia ; morfologia roślin ; botanika ; mikologia ; florystyka ; geobotanika

Language:

pol ; eng

KBN:

Biologia

UKD:

56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

ISSN:

0077-0655

Sponsorship:

Synat