Title:

Acta Palaeontologica Polonica

Contributor:

Benton, Michael J. ; Stolarski, Jarosław ; Kielan-Jaworowska, Zofia

Publisher:

Instytut Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk

Place of publication/creation:

Warszawa

Date:

1956-2012

Access date:

2011.11.21

Abstract:

Czasopismo recenzowane o charakterze naukowym, międzynarodowym wydawane od 1956 r. przez Instytut Paleobiologii PAN (impact factor za 2010 r. IF = 1.949). Poświęcone zagadnieniom palobiologii i ewolucji. W czasopismie publikowane są także artykuły dotyczące ewolucji ekosystemów, biogeografii i biochemii. Indeskowane przezBiological Abstracts, Current Contents/Physical, Chemical and Earth Sciences, GeoArchive, Geological Abstracts, GeoRef, PASCAL, Petroleum Abstracts, Polish Scientific Journals Contents-Agric.& Biol. Sci., Referativnyj žurnal, Research Alert, Science Citation Index Expanded, SciSearch, Zoological Record.Większość artykułów publikowanych jest w języku angielskim, starsze prace ukazywały się po polsku i francusku. Wszystkie artykuły dostępne są w formacie PDF, wiele ma również polskojęzyczne streszczenia. Prace opublikowane od 2008 roku mają przyporządkowany własny identyfikator cyfrowy DOI i są dostępne na stronie wydawcy oraz w BioOne.„Acta Palaeontologica Polonica” stosują się do zaleceń Budapest Open Access Initiative.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE000797

Subject and Keywords:

biologia ; paleobiologia ; ewolucja

Language:

pol

KBN:

Biologia

UKD:

56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

ISSN:

0567-7920

Sponsorship:

Synat