Title:

Palaeontologia Polonica

Subject and Keywords:

biologia ; paleobiologia ; ewolucja

Publisher:

Instytut Paleobiologii PAN

Place of publication/creation:

Warszawa

Contributor:

Dzik, Jerzy ; Majewski, Wojciech

Date:

1929-2011

Access date:

2011.11.21

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

ISSN:

0078-8562

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE000798

Language:

pol ; fre ; eng

Sponsorship:

Synat

Abstract:

Palaeontologia Polonicastanowirecenzowane czasopismo naukowe o tematyce paleontologicznej, wydawane przez Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN. Ukazuje się nieregularnie od 1929 roku. Zostało założone przez Romana Kozłowskiego. W„Palaeontologia Polonica” publikowane są monografie, wyniki badań międzynarodowych, analiz paleobiologicznych. Większość artykułów publikowanych jest w języku angielskim, starsze prace ukazywały się po francusku. Wszystkie artykuły dostępne są obecnie w formacie PDF.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

KBN:

Biologia

UKD:

56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia