Title:

Instytut Ogrodnictwa

Publisher:

Instytut Ogrodnictwa

Place of publication/creation:

Skierniewice

Date:

cop. 2011

Access date:

2011.08.08

Abstract:

Instytut Ogrodnictwa jest wiodącym europejskim centrum badań ogrodniczych. Jako nowa jednostka badawczo–rozwojowa, Instytut Ogrodnictwa powstał z dniem 1 stycznia 2011 roku na mocy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z połączenia Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka oraz Instytutu Warzywnictwa im. Emila Chroboczka. Instytut posiada 4 oddziały: sadownictwa, warzywnictwa, roślin ozdobnych, pszczelarstwa. Na stornie WWW znajdują się informacje o instytucji, ogranizowanych konferencjach i szkoleniach, realizowanych projektach, wydawanych publikacjach, katalogi linków.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE002276

Subject and Keywords:

Polska ; ogrodnictwo ; sadownictwo ; warzywnictwo ; rośliny ozdobne ; pszczelarstwo

Language:

pol

KBN:

Ogrodnictwo

UKD:

635 Ogrodnictwo

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat