Title:

Journal of Applied Polymer Science

Contributor:

Tonzani,Stefano

Publisher:

Wiley & Sons, Inc.

Date:

1959-

Access date:

2012

Abstract:

"Journal of Applied Polymer Science" jest czasopismem wydawanym 24 razy do roku przez Wiley & Sons, Inc. Publikuje prace z zakresu nauk chemicznych związane z problematyką polimerów i ich praktycznego zastosowania w przemyśle, medycynie itp. Spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty prac są udostępniane nieodpłatnie. Dostęp do pełnych tekstów artykułów jest płatny.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-APP.html

Digital copy identifier:

DIGONLINE002554

Subject and Keywords:

chemia ; czasopisma ; polimery

Language:

eng

KBN:

Nauki chemiczne

UKD:

54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia

Format:

text/html

ISSN:

0021-8995 (print) ; 1097-4628 (online)

Sponsorship:

Synat