Title:

Animal Disease Information Summaries

Publisher:

OIE Organisation Mondiale de la Santé Animale ; World Organisation for Animal Health ; Organización Mundial de Sanidad Animal

Place of publication/creation:

Paryż

Date:

2012

Access date:

2011.09.09

Description:

OIE. World Organisation for Animal Health

Abstract:

Oficjalna lista chorób zwierząt uznawanych przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt (OIE). Dla każdej jednostki chorobowej opracowano ilustrowany folder informacyjny zawierający podstawowe wiadomości fachowe na temat prewencji, wykrywania, diagnostyki, leczenia, stref występowania, potencjału zoonotycznego i obowiązku zgłaszania służbom weterynaryjnym. Foldery do pobrania nieodpłatnie w formacie PDF.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE003503

Subject and Keywords:

choroby zwierząt

Language:

eng

KBN:

Nauki weterynaryjne

UKD:

636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołóstwo

Resource Type:

strona popularnonaukowa

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat