Title:

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Publisher:

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Place of publication/creation:

Warszawa

Date:

2012

Access date:

2011.09.10

Abstract:

Strona domowa głównego organu krajowego samorządu lekarzy weterynarii w Polsce, sprawującego nadzór nad należytym wykonywaniem zawodu. Celem serwisu jest bieżące informowanie środowiska o zmianach w obowiązujących regulacjach prawnych i wynikach rozmaitych interwencji i negocjacji podejmowanych przez kierownictwo samorządu z organami państwowymi mającymi wpływ na warunki pracy i kształcenia kadr weterynaryjnych. W serwisie: dział aktualności, informacje o strukturze i władzach Izby, przewodnik dla lekarzy planujących założenie własnej praktyki, rejestr zakładów leczniczych dla zwierząt w kraju (pliki do pobrania w podziale na województwa), dokumentacja dotycząca wydawania paszportów dla zwierząt (do pobrania pliki z informacjami prawnymi oraz wykaz lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów w podziale na województwa), giełda ofert pracy w Polsce i krajach UE, archiwum komentarzy i oficjalnych wypowiedzi Prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, informacja o współpracy z samorządami innych krajów, harmonogram prac Izby, lista zakładów leczniczych dla zwierząt województw przyjmujących studentów medycyny weterynaryjnej na praktyki wakacyjne (pliki do pobrania w podziale według województw, archiwum numerów wydawanego przez Izbę miesięcznika„Życie Weterynaryjne”, wyszukiwarka informacji o lekarzach weterynarii praktykujących w Polsce (wymagająca podania numeru prawa wykonywania zawodu lub numeru PESEL lekarza), a także odrębne segmenty„Prawo - Projekty (Legislacja)” i „Prawo obowiązujące”(pliki do pobrania).

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE003541

Subject and Keywords:

Polska ; lekarze weterynarii ; średni personel weterynaryjny ; samorząd

Language:

pol

KBN:

Nauki weterynaryjne

UKD:

636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołóstwo

Resource Type:

strona informacyjna

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat