Title:

rolne24.com.pl

Publisher:

rolne24.com.pl

Date:

cop. 2011-2012

Access date:

2012.07.31

Abstract:

Serwisrolne24.com.pl zawiera informacje z zakresu szeroko pojętej działalności rolniczej. rolne 24.com.pl jest dedykowany praktykom rolnictwa, a także wszystkim zainteresowanym taką działalnością. W portalu wyróżniono następujące sekcje: ogłoszenia rolnicze, ciągniki rolnicze, serwis rolniczy, maszyny rolnicze nowe i używane (wały posiewne, czujnik strat ziarna, sieczkarnie do kukurydzy), Youtube filmy rolnicze. W portalu dostępne są także linki do organizacji związanych z rolnictwem w Polsce np. adresy ARiMR m.in: ARiMR Poznań, ARiMR Kraków, ARiMR Warszawa oraz pozostałe województwa i powiaty, centrów doradztwa, ministerstw, etc. Serwis rolniczy zawiera także katalog firm rolniczych z możliwością dodania swojej firmy. Dostępna jest także wyszukiwarka funduszy unijnych.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE002378

Subject and Keywords:

Polska ; rolnicy ; agrobiznes ; rolnictwo ; portale

Language:

pol

KBN:

Rolnictwo

UKD:

63 Rolnictwo

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat