Title:

Orbital : the Electronic Journal of Chemistry

Contributor:

Beatriz, Adilson ; Serrou do Amaral, Marcos

Publisher:

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Date:

2009-

Access date:

2011

Abstract:

"Orbital : the Electronic Journal of Chemistry " jest recenzowanym czasopismem elektronicznym publikowanym przez Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Publikuje artykuły ze wszystkich działów chemii, jak również z zakresu fizyki, biologii i farmacji. Spisy treści poszczególnych numerów, abstrakty oraz pełne teksty artykułów są udostępniane nieodpłatnie.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE002827

Subject and Keywords:

chemia ; czasopisma ; biologia ; fizyka ; farmacja

Language:

por ; eng ; spa

KBN:

Nauki chemiczne

UKD:

54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia

Format:

text/html

ISSN:

19846428

Sponsorship:

Synat