Title:

Useful chemistry

Publisher:

Bradley Laboratory, Drexel University

Place of publication/creation:

Philadelphia, PA

Date:

2005-

Access date:

2011

Abstract:

Blog projektu "Useful chemistry ", prowadzonego przez Bradley Laboratory (Drexel University, Philadelphia). Głównym celem projektu jest synteza nowych związków przeciw malarii. Celem bloga jest uczynienie procesów badawczych jawnymi i dostępnymi dla wszystkich zainteresowanych poprzez bieżące publikowanie wyników badań w formie blogów, wiki itp. Blog dokumentuje postępy projektu od 2005 roku, porusza również inne problemy z dziedziny chemii i nauk pokrewnych.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE003185

Subject and Keywords:

chemia ; projekty ; blogi ; popularyzacja nauki

Language:

eng

KBN:

Nauki chemiczne

UKD:

54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat