Title:

International Reviews in Physical Chemistry

Publisher:

Taylor & Francis Group

Access date:

2011

Abstract:

Strona czasopisma "International Reviews in Physical Chemistry " wydawanego przez Taylor and Francis Group. Czasopismo publikuje artykuły przeglądowe z zakresu chemii fizycznej. Strona zawiera nieodpłatnie udostępniane spisy treści poszczególnych numerów oraz abstrakty artykułów. Na stronie znajdują się również wskazówki dla autorów oraz szczegóły dotyczące zasad subskrybcji. Dostęp do pełnych artykułów jest płatny.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE003214

Subject and Keywords:

chemia ; chemia fizyczna ; czasopisma

Language:

eng

KBN:

Nauki chemiczne

UKD:

54 Chemia. Krystalografia. Mineralogia

Format:

text/html

ISSN:

0144-235X (print) ; 1366-591X (online)

Sponsorship:

Synat