Title:

Content Standard for Digital Geospatial Metadata. Part 1: Biological Data Profile

Subject and Keywords:

biologia ; metadane ; tworzenie danych

Publisher:

Biological Data Working Group

Place of publication/creation:

Stany Zjednoczone

Date:

1999-2008

Access date:

2011.09.28

Resource Type:

strona naukowo-dydaktyczna

Format:

text/html

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE000993

Language:

eng

Sponsorship:

Synat

Abstract:

Opublikowany październiku 1999, dokument udostępniony w formacie PDF, przedstawia standardy opracowane przez Federal Geographic Data Committee (FGDC) oraz USGS Biological Resources Division - Federalną Komitet Danych Geograficznych (FGDC) i Oddział Zasobów Biologicznych USGS. W dokumencie przygotowano charakterystykę zawartości metadanych dla zasobów biologicznych i informacji do poprawnego dokumentowania informacji z zakresu biologii.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

KBN:

Biologia

UKD:

5 Nauki przyrodnicze ; 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia