Object structure

Title:

Dziennik Rządowy dla Kraju Koronnego Galicyi i Lodomeryi [...] = Landes-Regierungs-Blatt für das Kronland Galizien und Lodomerien [...]. 1853, oddział 1, cz. 20

Title version:

Dziennik Rządowy dla Kraju Koronnego Galicji i Lodomerji z Księstwami Oświęcimskim i Zatorskim, tudzież z Wielkim Księstwem Krakowskim ; Landes-Regierungs-Blatt für das Kronland Galizien und Lodomerien mit den Herzogthümern Auschwitz und Zator und dem Grossherzogthume Krakau

List of journals:

Dziennik Rządowy dla Kraju Koronnego Galicyi i Lodomeryi [...] = Landes-Regierungs-Blatt für das Kronland Galizien und Lodomerien [...] (1853-1854)

Publisher:

Ces.-król. Galicyjska Drukarnia Rządowa

Place of publication/creation:

Lwów

Date:

1853.08.22

Source:

Biblioteka Jagiellońska, 100245 III

Digital copy identifier:

NDIGCZAS002319

Subject and Keywords:

Austria ; Galicja Zachodnia ; czasopisma ; legislacja ; prawo

Language:

pol ; ger

Rights:

Domena publiczna (public domain)

Location of original document:

Biblioteka Jagiellońska

Resource Type:

czasopismo

Previous title:

Powszechny Dziennik Praw Krajowych i Rządowych [...] = Allgemeines Landes-Gesetz- und Regierungs-Blatt [...]

Next title:

Dziennik Rządowy dla Okręgu Administracyjnego Namiestnictwa we Lwowie = Landes-Regierungs-Blatt für das Verwaltungs-Gebiet der Statthalterei in Lemberg ; Dziennik Rządu Krajowego dla Obrębu Administracyjnego Krakowskiego

Computer Catalogue:

click here to follow the link

Format:

image/x.djvu

Sponsorship:

EFRR MRPO 1.2