Title:

CABDirect. Gateway to the world's applied life sciences

Publisher:

CABI

Place of publication/creation:

Wallingford

Date:

2011

Access date:

2011.11.29

Abstract:

Płatna mieszana baza abstraktowo-pełnotekstowa, a dokładniej platforma federująca typu cross-database search tool, dająca dostęp do ponad 9 mionów rekordów bibliograficznych i 130 tysięcy publikacji z dziedziny nauk przyrodniczych, w tym weterynarii, indeksująca m.in. zasoby baz CAB Abstracts and Global Health. Możliwość wyszukiwania w trybie zaawansowanym i wykupienia dostępu czasowego.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE004229

Subject and Keywords:

medycyna weterynaryjna ; nauki przyrodnicze

Language:

eng

KBN:

Nauki weterynaryjne

UKD:

636/639 Zootechnika. Weterynaria. Produkty zwierzęce. Łowiectwo. Rybołóstwo

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat