Title:

The Risk Digest : Forum On Risks To The Public In Computers And Related Systems

Title version:

RISKS Forum

Contributor:

Neumann, Peter G.

Publisher:

ACM Committee on Computers and Public Policy

Date:

1985-

Access date:

2011.04.22

Description:

Dostępne także w postaci grupy dyskusyjnej (USENET) comp.risks.

Abstract:

Moderowane forum dyskusyjne zorganizowane na wzór czasopisma, podzielone na woluminy, a w ich ramach na numery. Funkcjonuje pod egidą ACM Committee on Computers and Public Policy od 1985 roku. Pełne teksty wpisów na forum i głosów w dyskusji dostępne są nieodpłatnie. Tematyka prowadzonych dyskusji dotyczy różnych zagrożeń związanych w wprowadzaniem i funkcjonowaniem technologii informacyjnych, sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz systemów komputerowych.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE000267

Subject and Keywords:

zagrożenia ; technologie informacyjne ; społeczeństwo informacyjne ; komputery ; systemy komputerowe

Language:

eng

KBN:

Informatyka

UKD:

004 Informatyka

Resource Type:

strona popularnonaukowa

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat