Title:

Old-computers.com

Date:

1995-

Access date:

2011.06.10

Abstract:

Old-computers.com jest portalem poświęconym historii komputerów, oprogramowania, a także informatyki jako nauki. Portal oferuje różnorodne zasoby, w tym liczne materiały ikonograficzne wraz z opisami w dziale "Muzeum" (można przeszukiwać według nazwy komputera, nazwy jego wytwórcy oraz roku produkcji), a także fora tematyczne, serwis dla kolekcjonerów umożliwiający nawiązywanie kontaktów i wymianę obiektów, kalendarium wydarzeń (wymagające jednak istotnych uzupełnień) z historii szeroko rozumianej technologii komputerowej i informatyki. Dostępne jest również czasopismo online w wersji pełnotekstowej (nieodpłatnie - ostatni numer z 2006 roku).

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE000289

Subject and Keywords:

historia ; technologie informacyjne ; technologie komputerowe ; kolekcjonerzy ; zabytki techniki

Language:

eng

KBN:

Informatyka

UKD:

004 Informatyka

Resource Type:

strona popularnonaukowa

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat