Title:

MIT Open Course Ware - Electrical Engineering and Computer Science

Subject and Keywords:

materiały edukacyjne ; inżnieria komputerowa ; elektrotechnika ; elektronika ; mechatronika

Publisher:

Department of Electrical Engineering and Computer Science, Massachusetts Institute of Technology

Place of publication/creation:

Cambridge, MA

Access date:

2011.06.06

Resource Type:

strona dydaktyczna

Format:

text/html

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE000293

Language:

eng

Sponsorship:

Synat

Abstract:

Serwis Electrical Engineering and Computer Science stanowi część dużego portalu MIT OpenCourseWare oferującego w trybie otwartego dostępu materiały dydaktyczne do wielu kursów i zajęć prowadzonych w Massachusetts Institute of Technology. Zawiera szczegółowe informacje o poszczególnych kursach oraz, w zależności od kursu, notatki do wykładów, prezentacje, przykłady, materiały ilustracyjne ikonograficzne i multimedialne, zadania i egzaminy, rozwiązania zadań i odpowiedzi na pytania, podręczniki online i inne. Problematyka kursów dotyczy różnorodnych aspektów informatyki i inżynierii komputerowej, elektrotechniki, elektroniki, mechatroniki, sterowania, automatyki i robotyki.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

KBN:

Informatyka ; Automatyka i robotyka

UKD:

004 Informatyka ; 681.5 Automatyka ; 007.5:681.5 Robotyka