Title:

Centrum Nauki Eksperyment

Subject and Keywords:

doświadczenia fizyczne ; Centrum Nauki EXPERYMENT ; CN Experyment ; edukacja interaktywna

Publisher:

Centrum Nauki Experyment

Access date:

2011.08.25

Resource Type:

strona dydaktyczna

Format:

text/html

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE004020

Language:

pol ; eng ; lit

Sponsorship:

Synat

Abstract:

Serwis Centrum Nauki EXPERYMENT niecodziennej pracowni doświadczalnej dla małych i dużych odkrywców amatorów, w którym w sposóbinteraktywnymogą przeprowadzić eksperymenty poznając prawa fizyki i przyrody. ; W serwisie znajdują się informacje na temat interaktywnych instalacji doświadczalnych, bieżących wydarzeń, oferty Centrum i prowadzonych przez CN Experyment projektach. Na stronach znajdują się także moduł rezerwacji odwiedzin, interaktywne gry i galeria zdjęć.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

KBN:

Fizyka

UKD:

53 Fizyka