Title:

MotionMoutain ; Opowieść o fizyce

Creator:

Schiller, Christoph

Subject and Keywords:

podstawy fizyki

Access date:

2011.11.13

Resource Type:

strona dydaktyczna

Format:

text/html

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE004077

Language:

eng

Sponsorship:

Synat

Abstract:

Niniejsza strona stanowi publikację książki "Opowieść o fizyce" Ch. Schillera opowiadającej historię 2500 lat badań prowadzących do uzyskania odpowiedzi na fundamentalne pytania fizyki. Książkę pisano z myślą by była ona zabawna, zaskakująca oraz stawiała na każdej stronie przed jej czytelnikiem problemy do samodzielnego rozwiązania. Przy niewielkiej dozie matematyki jej tekst zagłębia się w tajniki najbardziej fascynujących działów mechaniki, termodynamiki, szczególnej i ogólnej teorii względności, elektrodynamiki, teorii kwantowej oraz nowoczesnych prób unifikacji.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

KBN:

Fizyka

UKD:

53 Fizyka