Title:

Background information on Lorentzand CPT violation

Creator:

Kostelecky, Alan

Subject and Keywords:

transformacja Lorentza ; CPT

Publisher:

Indiana University Department of Physics

Access date:

2011.12.22

Resource Type:

strona naukowo-dydaktyczna

Format:

text/html

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE004111

Language:

eng

Sponsorship:

Synat

Abstract:

Strona Alana Kostelecky dotycząca przypadków nieznacznego łamania transformacji Lorentza i symetrii CPT. Niniejsza strona zawiera: linki do materiałów w mediach, niektóre pytania i odpowiedzi dotyczące naruszenia transformacji Lorentza i symetrii CPT, listę wybranych eksperymentów związanych z naruszeniem transformacji Lorentza i symetrii CPT, lista wybranych książek i artykułów w czasopismach o naruszeniu transformacji Lorentza i symetrii CPT

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

KBN:

Fizyka

UKD:

53 Fizyka