Title:

Dimensions

Creator:

Leys, Jos ; Ghys, Étienne ; Alvarez, Aurélien

Subject and Keywords:

teoria wymiaru ; liczby zespolone ; fraktale ; rzut stereograficzny

Access date:

2012.06.26

Resource Type:

strona dydaktyczna

Format:

text/html

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE004176

Language:

fre ; ger ; eng ; jpn ; por

Sponsorship:

Synat

Abstract:

Serwis www zawiera filmy poświęcone teorii wymiaru (9 kilkunastominutowych odcinków) autorstwa Jos Leys, Étienne Ghys, Aurélien Alvarez. Każdy film poświęcony jest innemu aspektowi wymiaru (m. in. obiekty 2D, 3D i 4D, liczby zespolone, fraktale, rzut stereograficzny). W serwisie znajdują się szczegółowe opisy każdego odcinka, wzbogacone animacjami. Filmy udostępniane są na licencji Creative Commons.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

KBN:

Matematyka

UKD:

51 Matematyka