Title:

University of Wyoming : Department of Botany

Publisher:

University of Wyoming : Department of Botany

Place of publication/creation:

Stany Zjednoczone

Access date:

2012.05.12

Description:

University of Wyoming

Abstract:

Na stronie prezentowane są informacje na temat działalności edukacyjnej Zakładu Botaniki Uniwersytetu w Wyoming, USA. Oprócz ogólnych informacji o kursach i działalniach, można przeglądać notatki z wykładów dla niektórych modułów. Strony domowe pracowników szczegółów oferty specjalistycznych zainteresowań badawczych, projektów i publikacji wybranych. Informacje podane na glebie kolekcji microfungal które zostały obecnie zdeponowanych w Narodowym Centrum Badań Rolniczych wykorzystanie w Illinois; związek jest świadczona. Inne części witryny wyposażone Komitet ds. Biologii Ewolucyjnej i systematyczna i

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001114

Subject and Keywords:

edukacja ; biologia

KBN:

Biologia

UKD:

5 Nauki przyrodnicze ; 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat