Title:

Microbiology and molecular biology reviews

Publisher:

American Society for Microbiology

Place of publication/creation:

Stany Zjednoczone

Date:

1937-2012

Access date:

2012.04.10

Abstract:

Czasopismo udostepniające podejście teoretyczne, analizy i wyniki badań z zakresu mikrobiologii, immunologii, biologii molekularnej i komórkowej. Zakres obejmuje fizjologię enzymologię, biologię molekularną, genetykę, ekologię, biologię komórki i wirusologię. Dostęp bezpłatny do spisów treści, streszczeń, funkcji wyszukiwania. Dostęp do aktualnej pełnego tekstu artykułów wymaga opłaty abonamentowej. Opublikowane przez American Society for Microbiology.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001143

Subject and Keywords:

biologia ; biologia molekularna ; mikrobiologia

Language:

eng

KBN:

Biologia

UKD:

5 Nauki przyrodnicze ; 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

ISSN:

1092-2172 1098-5557

Sponsorship:

Synat