Title:

Quarterly review of biology

Contributor:

Dykhuizen, Daniel E.

Publisher:

The University of Chicago Press

Place of publication/creation:

Stany Zjednoczone

Date:

1926-2012

Access date:

2012.04.12

Abstract:

Quarterly Review of Biology, University of Chicago Press to czasopismo, które publikuje badania dotyczące wielu zagadnień biologicznych. Na stronie umożliwiono dostęp do spisów zawartości od Tomu 1 (1926) do aktualnych numerów. Dostęp do pełnych tekstów tylko dla abonentów. Inne informacje, w tym szczegółowe informacje o subskrypcji i instrukcje dla autorów, jest również dostepna. Czasopismo jest dostępne online poprzez JSTOR.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001147

Subject and Keywords:

biologia ; nauki biologiczne

Language:

eng

KBN:

Biologia

UKD:

5 Nauki przyrodnicze ; 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat