Title:

Anatomical record : advances in integrative anatomy & evolutionary biology

Contributor:

Albertine, Kurt H.

Publisher:

American Association of Anatomists, Wiley

Place of publication/creation:

Stany Zjednoczone

Date:

1906-2012

Access date:

2012.03.10

Abstract:

Celem Stowarzyszenia publikującego czasopismo "The Anatomical Record: Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology" jest publikacja w jak najszybszy sposób odkryć w zakresie morfologicznych aspektów systemów molekularnych i biologii komórkowej oraz ewolucyjnej. Ta strona zawiera spisy treści i abstrakty, pełny tekst jest dostępny online (PDF i HTML ) dla abonentów. Instrukcje dla autorów i szczegóły subskrypcyjnych są również udsotępnione.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE001150

Subject and Keywords:

anatomia ; biologia ; biologia ewolucyjna ; ewolucja

Language:

eng

KBN:

Biologia

UKD:

5 Nauki przyrodnicze ; 56/59 Paleontologia. Antropologia. Biologia. Botanika. Zoologia

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

ISSN:

1932-8486 1932-8494

Sponsorship:

Synat