Title:

Instytut Inżynierii Środowiska i Energetyki

Place of publication/creation:

Gliwice

Date:

2012

Access date:

2011.12.27

Abstract:

Instytut prowadzi badania w zakresie następujących tematów: technologia oczyszczania ścieków za pomocą metod biologicznych; badania toksyczności i podatności na biodegradację substancji zanieczyszczających środowisko; technologie uzdatniania wody i oczyszczanie ścieków metodami fizykochemicznymi;zastosowanie ciśnieniowych technik membranowych do oczyszczania ścieków przemysłowych i uzdatniania wody; analityka prób środowiskowych i biologicznych, ocena stopnia zanieczyszczenia ekosystemów i ich odnowy

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE003820

Subject and Keywords:

strefy ochrony sanitarnej ujęć wodociągowych ; optymalizacja obiektów i urządzeń wodociągowych ; technologia oczyszczania ścieków za pomocą metod biologicznych ; badania toksyczności i podatności na biodegradację substancji zanieczyszczających środowisko ; technologie uzdatniania wody i oczyszczanie ścieków metodami fizykochemicznymi ; zastosowanie ciśnieniowych technik membranowych do oczyszczania ścieków przemysłowych i uzdatniania wody ; analityka prób środowiskowych i biologicznych ; ocena stopnia zanieczyszczenia ekosystemów i ich odnowy,

Language:

pol

KBN:

Inżynieria i ochrona środowiska ; Kształtowanie środowiska

UKD:

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat