Title:

Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków

Place of publication/creation:

Częstochowa

Date:

2012

Access date:

2011.12.27

Abstract:

Wymogi jakie prawo stawia ochronieśrodowiska naturalnego powodują, że określanie wartości podstawowych parametrów charakteryzujących jakość wód, powietrza i gleby musi być przeprowadzane z coraz większą częstotliwością i precyzją. Dlatego też chemia jest nauką nierozerwalnie związaną z zagadnieniami ochrony środowiska i przedmiotem podstawowym dla studentów Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska. W ramach zajęć prowadzonych w Pracowni Chemii studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zarówno z zakresu podstaw chemii ogólnej, metod analitycznych jak i podstawowe oznaczenia środowiskowe w zakresie analizy wody, powietrza i gleby. W pracowni prowadzone są oznaczenia: zawartości metali, chlorków, fosforanów, zasadowości, twardości i wielu innych składników prób pochodzenia naturalnego. Badania wspomnianych parametrów pozwalają na ocenę zagrożeń wynikających z ich obecności w środowisku oraz przebiegu wielu procesów wykorzystywanych w technologii wody, ścieków, powietrza i gleby.

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE003845

Subject and Keywords:

technologia wody ; technologia ścieków ; chemia środowiska ; modelowanie środowiskowe ; monitoring środowiska

Language:

pol

KBN:

Inżynieria i ochrona środowiska ; Kształtowanie środowiska

UKD:

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat