Title:

Katedra Geologii Ogólnej, Ochrony Środowiska i Geoturystyki AGH

Place of publication/creation:

Kraków

Date:

2012

Access date:

2011.12.27

Abstract:

Katedra prowadzi badania naukowe w dwu podstawowych kierunkach. W ramach problematyki geologicznej kontynuowane są badania nad litologią, sedymentologią, stratygrafią i ochroną przyrody Karpat. Drugim kierunkiem badawczym, wywodzącym się z własnych tradycji Katedry, są prace metodologiczne i aplikacyjne nad wykorzystaniem metod matematycznych i informatyki w geologii. Do ważnych osiągnięć Katedry należą także opracowania z zakresu ochrony przyrody i środowiska: założenia nowego parku krajobrazowego i parku narodowego w przemyskiem, ekologicznego wykorzystania diatomitów karpackich oraz prace z zakresu geoturystyki, popularyzujące turystyczne wykorzystanie obiektów geologicznych w oparciu o naukową podbudowę. Zawartość serwisu: materiały dla studentów ;

www comment:

Prezentowany opis stanowi element sporządzonej na podstawie analizy krajowych i zagranicznych zasobów cyfrowych bazy wiedzy rejestrującej internetowe źródła informacji z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych. Został przygotowany przez pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu Synat. Treść publikacji stanowi odnośnik do opisanego zasobu (ten sam odnośnik znajduje się w polu Źródło). Całą bazę można przeglądać, wybierając w lewym panelu nawigacyjnym kolekcję tematyczną „Baza zasobów cyfrowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych”.

Source:

click here to follow the link

Digital copy identifier:

DIGONLINE003854

Subject and Keywords:

badania podstawowe i stosowane w geologii ; geologia matematyczna ; geoinformatyka ; sedymentologia ; stratygrafia ; geologia złożowa ; geochemia środowiska ; chemia i mineralogia odpadów przemysłowych ; geoturystyka

Language:

pol

KBN:

Inżynieria i ochrona środowiska ; Kształtowanie środowiska

UKD:

502/504 Nauka o środowisku. Ochrona i zagrożenie środowiska

Resource Type:

strona naukowa

Format:

text/html

Sponsorship:

Synat